Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

 

1. Haringvlietwedstrijden

De Haringvlietwedstrijden worden sinds 1970 georganiseerd door de watersportverenigingen aan het Haringvliet en het Hollands Diep. Het doel van de Haringvliet-wedstrijden is om de leden van de watersportverenigingen in de regio in de gelegenheid te stellen in de thuiswateren het wedstrijdzeilen, zowel met gemeten als ongemeten kajuitzeiljachten, te beoefenen.

Om met gemeten en ongemeten jachten te kunnen wedstrijdzeilen, wordt voor de ongemeten jachten een tijdcorrectiefactor (TCF) vastgesteld.

2. Kajuitzeiljachten

Kajuitzeiljachten met een geldig ORC-Club certificaat varen in de ORC-Club klassen.

Inschrijvers van ongemeten kajuitjachten varen onder een HVO (HaringVliet Ongemeten) handicap.  HVO is een afgeleide van het SW cijfer, welke rating per type schip verstrekt wordt door het Watersportverbond (zie: http://www.sailsupport.nl). De HVO rating wordt vastgesteld door de ratingcommissie van de Haringvlietwedstrijden.

Ongemeten “klassieke” kajuitjachten kunnen inschrijven in Groep 6.1 Klassiek als zij aan de criteria voldoen (zie toelichting) en daartoe bij de betreffende commissie een TCF aanvragen.

3. Ronde- en Platbodemjachten

Ronde- en platbodemjachten met kajuit kunnen inschrijven voor de Haringvlietwedstrijden (uitgezonderd de Lichtplatform Goeree Race) en varen onder de TCF handicap voor “Ronde- en Platbodemjachten”. Ongemeten schepen zullen door de platbodem commissie worden ingeschaald. De ronde- en platbodemjachten varen gemeten en ongemeten in principe in één klasse. Bij voldoende inschrijvingen kan er besloten worden om aparte klassen te maken voor gemeten en ongemeten schepen. De TCF “Ronde- en Platbodemjachten” is van toepassing, voor gemeten schepen volgens meetbrief en voor ongemeten schepen op inschaling.

4. Kajuitmultihulls

Op verzoek van de Catamaran-Trimaran Club Nederland worden multihulls met kajuit in de gelegenheid gesteld om aan de Haringvlietwedstrijden deel te nemen. Kajuitmultihulls varen gemeten en ongemeten in één klasse, volgens het Texel Rating (TR) systeem. Deelnemers in deze groep dienen op het inschrijfformulier duidelijk aan te geven, dat het de inschrijving van een kajuitmultihull betreft.

5. Klasse- en groepsindeling

ORC-Club –  gemeten, met en zonder spi
Klassieke jachten (> 8 mtr.) –  Groep 6 Klassiek, met en zonder spi
Toerjachten –  Groep HVO 1 (HVO >= 93), met en zonder spi
Toerjachten –  Groep HVO 2 (HVO < 93), met en zonder spi
Multihulls met kajuit –  Groep 8 (TR)
Ronde- en Platbodemjachten –  Groep 10 (TCF Ronde- en Platbodemjachten

HVO1 en HVO2: HVO 93 zonder Spi is bepalend voor de indeling, ongeacht keuze van zeilvoering.

6. Zeilvoering

a. Als voorzeilen zijn toegestaan, fokken, genua’s, spinnakers, gennakers en ruime wind zeilen die binnen de grootst gemeten maten van het betreffende jacht vallen.

b. In Groep 6.1 Klassiek is het gebruik van spinnakers toegestaan.

d. Het is toegestaan om meer dan één fok of één fok en een spinnaker tegelijk te voeren.

e. Het aan het voorstag gehesen voorzeil mag op een spinnakerboom/uithouder worden gevoerd, die wordt bevestigd aan de voorste mast. Bij genoemde zeilvoering mag tevens een tweede voorzeil, vliegend worden gevaren.

f. Voor Tweemasters geldt dat een Aap gevoerd mag worden, mits vermeld op het inschrijfformulier.

7. Kaarten van het wedstrijdwater

Aanbevolen worden de meest recente gecorrigeerde kaarten 1801 en 1807 voor beroeps- en pleziervaart, uitgegeven door de Chef der Hydrografie. (in ieder geval de meest recente kaart die uitgegeven is, met aanvullingen uit Berichten aan Zeevarenden.)

8. Inschrijvingen

a. Inschrijvingen staan open voor leden van bij het Watersportverbond aangesloten watersportverenigingen of persoonlijk aangesloten leden. Per wedstrijddag c.q. wedstrijdweekeinde of wedstrijdserie moet een volledig ingevuld inschrijfformulier en indien het de eerste wedstrijd van een ongemeten schip betreft een specificatieformulier via de website www.haringvlietwedstrijden.nl aan betreffende wedstrijdcommissie worden toegestuurd. Het inschrijfformulier moet voor de sluitingstermijn in het bezit zijn van de wedstrijdcommissie. Het inschrijfgeld wordt voldaan door middel van een IDEAL betaling. Sluiting van de inschrijving op de zondagavond van het weekeinde voorafgaande aan het wedstrijdweekeinde en voor de Avondwedstrijden op de zondagavond van de week voorafgaande aan de dag van de eerste wedstrijd van de serie.

b. Voor inschrijvingen onder ORC-Club, Groep HVO, Groep 6.1 Klassiek en Multihulls moet er op het inschrijfformulier per wedstrijd of per wedstrijdserie aangegeven worden of er met of zonder spinnaker gevaren wordt. De op het inschrijfformulier gemaakte keuze is bindend voor de wedstrijdcommissie. Later gewenste veranderingen t.a.v. spinnakervoering worden niet gehonoreerd. Indien er geen vermelding voor een spinnaker op het inschrijfformulier is aangegeven en/of de inschrijving na sluitingsdatum is ontvangen, wordt deze inschrijving automatisch gekenmerkt als een inschrijving met spinnaker.

9. Weigering inschrijvingen

De organiserende verenigingen behouden zich het recht voor inschrijvingen te weigeren. In voorkomende gevallen zullen de redenen worden medegedeeld en de inschrijfgelden worden gerestitueerd.

10. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,– per wedstrijddag of € 35,– per wedstrijdweekeinde (twee wedstrijddagen) voor de weekendwedstrijden. Voor de Zeewedstrijd en series Avondwedstrijden geldt een inschrijfgeld van € 35,–. Het meesturen van contant geld is niet toegestaan. De inschrijving is geldig vanaf het moment dat de IDEAL betaling geregistreerd is. Indien de betaling door middel van IDEAL niet afgerond wordt en het inschrijfgeld derhalve niet voor de start van de wedstrijd in het bezit van de wedstrijdcommissie is, kan het betreffende jacht niet in de startlijst en uitslagen worden opgenomen.

11. Deelnemerslijsten en uitslagenlijsten

De organiserende verenigingen dragen er zorg voor, dat de deelnemerslijsten zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van betreffende wedstrijd(en) per e-mail aan de deelnemers worden toegestuurd. Na afloop van de wedstrijd(en) worden de uitslagenlijsten op de website geplaatst.

12. Prijzen/prijsuitreiking

Per wedstrijddag worden voor elke klasse/groep of een combinatie van klassen de volgende prijzen uitgeloofd:

Aantal inschrijvers

2-3

4-7

8-12

13-18

19 of meer

Prijzen

1

2

3

4

5