Gouden Keesje

Zowel onder de deelnemers als onder de organisatoren zijn er velen die in alle stilte meewerken aan het slagen van een wedstrijdevenement; deelnemers die door ultieme pech naast de (prijzen)boot vallen. Observator, het nautisch watersportcentrum op het Noordereiland, stelt daarvoor het vergulde werplijntje ter beschikking. Het Stichtingsbestuur zal samen met de organisatoren van de overall prijsuitreiking de winnaar van deze wisseltrofee uitroepen.

Na afloop van iedere wedstrijd zijn er enkele gelukkigen die met de eervolle en fraaie prijzen vandoor gaan. Er zijn er echter meer die naast de boot vallen. Door pure pech, verkeerde tactische inschattingen en of gewoon door de altijd verkeerde rating.

Daarnaast kent iedere wedstrijd zijn ‘stille’ werkers die er voor zorgen dat de wedstrijd gevaren kan worden en dat er een gezellig samenzijn is na de wedstrijd. Dat er ruimte is in de haven waar we bij elkaar even kunnen liggen en kunnen ‘kuippraten’. Die er voor zorgen dat de uitslagen netjes in spreadsheets gepubliceerd worden en uitgedeeld en op de website van www.haringvlietwedstrijden.nl zijn terug te vinden.

Observator, de winkel op het Noordereiland voor kaarten, instrumenten en prachtige nautische boeken, heeft het wedstrijdvaren hoog in haar vaandel staan. Zij kennen het wedstrijdvaren uit eigen ervaring en vinden het leuk om de Stichting en vooral de deelnemers en organisatoren een handje toe te werpen door het beschikbaar stellen van de trofee.

In algemeen overleg tussen het Stichtingsbestuur en de organisatoren zal deze wisseltrofee op de jaarlijkse overalprijsuitreiking worden uitgereikt aan de schipper, aan zijn bemanning, aan een wedstrijdcomité of wie dan ook, die zonder nadrukkelijk competitieverband, naar de mening van het bestuur en de organisatoren daarvoor in aanmerking komt.

Dit om de deelname te onderstrepen, maar ook om de stille krachten in de “spotlights” te zetten. Dus geen strijd om het GOUDEN KEESJE, maar eerlijk verdiend door pech of gewoon je bijdrage te leveren aan één van de leuke evenementen die op onze wateren worden verricht. Wedstrijdzeilen is een perfecte manier om je watersporthobby onder alle omstandigheden te beleven en dat willen we op deze manier onderstrepen.

 

In 2015 is het Gouden Keesje toegekend aan

 

In 2013 is het Gouden Keesje toegekend aan

 

In 2011 is het Gouden Keesje toegekend aan dhr. A. Szamrowicz.

Een zeer terecht blijk van waardering voor dhr. A. Szamrowicz, die al jaren de taak vervuld van Kascontrole commissie. Dit is een uitstekend voorbeeld een taak die heel weinig met de lusten van het wedstrijdzeilen te maken heeft, maar veel meer met de lasten. Met behulp van zijn kennis en deskundige controle zijn we als Stichting verzekerd dat de kosten en de baten op de balans ook "in balans" zijn. Juist dat iemand van "buitenaf " bereid is om de financiën van de Stichting te controleren draagt bij aan de objectieve beoordeling, en toont de bijzondere inzet die door hem in dit geval geboden wordt. We willen hem dan ook van harte danken voor zijn inzet en hopen dat we nog vele jaren op zijn rekenkundige oordeel mogen rekenen!

In 2010 is het Gouden Keesje toegekend aan Ruud van der Zee.

Voor velen op het Haringvliet (en ver daarbuiten) een bekende verschijning op het water, vanwege zijn werkzaamheden als (zeezeil)instructeur, waarbij hij (beginnende) watersporters bekend maakt met zeilen en watersport in al zijn facetten. Mede door deze baan is Ruud zelden tot nooit aanwezig bij de evenementen en wedstrijden van de Stichting; deze “lusten” vallen nagenoeg altijd samen met een trip, een instructie of een flottielje. Juist daarom is het des te opmerkelijker dat Ruud zich al jaren helpt bij de “lasten” en zich inspant voor het (wedstrijd)zeilen in de regio, met als meest bekende werk het volledig ontwerp en onderhoud van de oude (tot 2010) website van de Stichting. Afgelopen jaar is deze website vernieuwd, na veel input en werk van wederom Ruud. Mede door deze website wordt het verstrekken van informatie aan zeilers eenvoudiger, en tevens beter bereikbaar voor een breder publiek. We willen Ruud middels toekennen van het Gouden Keesje bedanken voor zijn inzet tot dusver, en hopen dat hij nog vele jaren de Stichting wil blijven ondersteunen en voorzien van waardevolle input

In 2009 is het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Tom Kipperman.

Onze oudste wedstrijdleider! Tom is vanaf 1992 wedstrijdleider van de Bommelse wedstrijden. Tom is enorm betrouwbaar. Alle vergaderingen van de Stichting is Tom aanwezig geweest. Hij had een keer een afspraak met zijn jaarclub in Wenen in een wedstrijdweekend. Alvorens naar Wenen te vetrekken heeft hij eerst nog even alle schepen weggeschoten! Tijdens de wedstrijden van Den Bommel dit jaar heeft Tom de beslissing moeten nemen om de wedstrijden in te korten. Prima geregeld. Zondagochtend vaart hij met startschip de haven van Den Bommel uit. Het banenbord gaat overboord en Tom heeft nog geprobeerd met een sprong op de zwemtrap het bord te redden. Helaas zonder resultaat maar het toont zijn enorme inzet! En dat op zijn leeftijd. Tom je hebt hem verdiend.

In 2008 is het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Arie Schuiling.

Arie Schuiling is, met zijn Summerwind, misschien wel de zeiler met de meeste gezeilde Haringvlietwedstrjden op zijn naam. De archieven gaan niet ver genoeg terug om dit exact te kunnen nagaan. Arie is reeds vele jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Mosselraces in Den Bommel. Een evenement waar jaarlijks rond de zeventig schepen ten strijde gaan. De gezellige, sportieve sfeer en de traditionele mosselmaaltijd kenmerken de wedstrijden. Verder is Arie vele jaren vice-voorzitter geweest binnen de Stichting Haringvlietwedstrjden. Tot slot is Arie al vele jaren een van de voortrekkers van Groep 6. Wij willen Arie, middels het Gouden Keesje, alvast bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij het wedstrijdzeilen op het Haringvliet en bij de Stichting Haringvlietwedstrjden. Wij hopen dat Arie nog vele jaren betrokken blijft en nog vele starts zal maken!!

In 2007 is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Paul Hofman.

Paul Hofman is al weer een aantal jaren zeer actief in het organiseren van de Avondwedstrijden aan de Oostzijde van de Haringvlietbrug. Deze serie is zeer populair, maar vergt een behoorlijke inzet van de wedstrijdcommissaris en zijn commissie; het zijn immers zes wedstrijden met een tussen- en een eindklassementborrel. Ook dit jaar zal Paul deze wedstrijdserie weer voor zijn rekening nemen, samen met de leden van de wedstrijdcommissie van WSV Numansgors. We willen hem bij deze (middels het Gouden Keesje) alvast bedanken voor zijn inzet, en hopen dat we nog vele jaren op hem mogen rekenen.

In 2006 is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Pascal Bakker.

Naast het feit dat Pascal al vele jaren zowel binnen de Stichting Haringvlietwedstrijden alsook op landelijk niveau zeer verdienstelijk meezeilt, is hij reeds enkele jaren voorzitter van de Stichting. Onder zijn bevlogen leiding is watersportvereniging Hellevoetsluis toegetreden tot de Stichting. Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers van een nieuw evenement op de wedstrijdkalender, de Haringvliet Solo, een van de snelst groeiende evenementen. We hopen dat Pascal nog meerdere zaken op touw zal zetten, om de Stichting naar een hoger niveau te tillen en tegelijkertijd aan te blijven sluiten bij eenieders behoeften.

In 2005 is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Lies Stuurman.

Het afgelopen jaar is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Lies Stuurman. Als organisator van de Lichtplatform Goeree Race en Ballonfokraces, en inspirator binnen Groep 6, maakt Lies zich al jaren hard voor het wedstrijdzeilen op Hollandsch Diep en Haringvliet. Lies heeft menig nieuwe zeiler aangebracht, discussies beslecht en wedstrijd georganiseerd. Lies gaat iets rustiger aan doen op het organisatievlak, maar zal ongetwijfeld zeker niet minder op het water te zien zijn!

In 2004 is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan Theo Huisman.

Als organisator van de Midzomernachtwedstrijd heeft hij jaar na jaar gezorgd voor een van de meest bijzondere sfeervolle wedstrijden in het jaar. Daarnaast is Theo jarenlang actief geweest voor het werven van nieuwe sponsoren, het  “verkopen~ van het Haringvlietwedstrijden-gevoel en bleek hij een kritisch klankbord voor goede en minder goede ideeën. We hopen hem nog vaak aan de start in de wedstrijden aan te treffen! 

In 2003 is Het GOUDEN KEESJE uitgereikt aan (kan het toepasselijker?) Kees van Dorsser.

Als organisator van de avondwedstrijden heeft hij zich de laatste jaren hard gemaakt voor de zes wedstrijden op de donderdagavonden in het voorseizoen, de laatste jaren gesteund door Tjeerd de Kort, die inmiddels zijn taak overgenomen heeft. Deze serie avondwedstrijden is uitgegroeid tot een begrip op het Hollandsch Diep en verder.

 

 


banner_watersportverbond