Lichtplatform Goeree Race


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via het inschrijfformulier kunt u digitaal uw gegevens doorgeven. Om verzekering technische redenen is ook een getekend exemplaar voor aanvang van de wedstrijd noodzakelijk.

goeree

 

Durft u de uitdaging aan?

Download hier vanaf 1 week voor de start de voorlopige deelnemerslijst 2020: Lichtplatform Goereerace voorlopige deelnemerslijst-20200902

Download hier vanaf 1 week voor de start de startprocedure: 

Download hier vanaf 1 week voor de start de Banen van de Lichtplatform Goeree Race 2021:

Download hier vanaf 1 week voor de start de Wedstrijdbepalingen van de Lichtplatform Goeree Race 2020: 

Download hier vanaf 1 week voor de start de Bemanningslijst van de Lichtplatform Goeree Race 2021:

 

Wij zijn inmiddels aan de slag om er weer een fantastisch evenement van te maken!! Uw inschrijving zien wij graag tegemoet.

Op 11 september organiseert de Watersport Vereniging Hellevoetsluisde Lichtplatform Goeree Race 2021.

Hoe moeilijk kan het zijn een zeewedstrijd te organiseren?

Sinds begin dit jaar worden we geconfronteerd met een versnelde verondieping van het Slijkgat tussen de SG8 en SG6. Er wordt regelmatig gebaggerd, maar dit biedt slechts tijdelijk soelaas.

De breedte van de geul tussen de SG8 en SG6 is nog maar 180 mtr. In het midden van de vaargeul is de actuele diepte bij NAP  ruimt 4  mtr. , bij laagwater gaat hier 70 cm vanaf. Dat lijkt diep genoeg, maar met wat golfslag is het voor de diepstekende schepen onmogelijk te kruisen, zeker met de wetenschap dat op de lijn van de rode  betonning  een steile ondiepte  met bij NAP 1.30 mtr, de groene zijde loopt meer glooiend op.

Wij hebben besloten bij een wind uit een westelijk kwadrant niet op zee te zeilen. We kunnen alleen op zeezeilen bij een bezeilde koers tussen de SG8 en SG6, daarnaast mag er niet veel deining staan.

Bij een verkeerde wind wordt er gezeild op het Haringvliet.

 

1. Regels

1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024

1.2 Voor de wedstrijd moeten de schepen voldoen aan Offshore Special Regulations categorie 4. De veiligheid is opgeschroefd, en in de sluis worden een aantal schepen hierop gecontroleerd. Een lijst van minimale eisen staat in de wedstrijdbepalingen.

2. Inschrijvingen

2.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor ORC en ongemeten schepen.

2.2 Inschrijving is mogelijk door het inschrijfformulier te downloaden van de website www.haringvlietwedstrijden.nl/inschrijven.htm

2.3 Bij de inschrijving dient u te overleggen een geldige kopie van de meetbrief, voor ongemeten schepen een SW clubcertificaat. Indien u deze niet bezit, download het specificatieblad van de site voor de bootgegevens en e-mail uw bootgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.4 Het volledige inschrijfformulier moet uiterlijk 7 september in het bezit zijn van het wedstrijdsecretariaat. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Kees Boon, telefoon 0181-323732 (of 06-48762144),

2.5 Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-- .

3. Programma van wedstrijd:

3.1 Het waarschuwingssein op de wedstrijddag wordt voorlopig gegeven:

Groep ORC      09:30

Groep HVO 2   09:35

Groep HVO 1   09:40

Groep Klassiek 09:40

3.2. Schutting gepland omstreeks 08:15 uur; schepen schutten in volgorde van startgroep. Als een startgroep door vertraging incompleet is, kan er later worden gestart. Schut niet te vroeg (voor 8.15 uur), anders wordt er geschut terwijl de rest ligt te wachten. In de sluis goed, GOED aanschuiven. 

4. Wedstrijdbepalingen

4.1 De wedstrijdbepaling, banen en startprocedures en deelnemers staan hierboven op de website.

4.1 Er is briefing tussen 07:00-07:30 uur buiten voor het clubhuis van W.V.H. (tel. 0181-31 58 68) alleen voor de schippers. Schippers die in Stellendam liggen is een briefing om 08:15 uur onder de ophaalbrug aan de Haringvlietzijde.

5. Banen

5.1 De boeien zijn bestaande betonningsboeien. Het vaargebied is het Slijkgat en de Noordzee tussen de Oosterboei en de Hinderboei. Het startgebied bevindt zich nabij P8/R13

6. Scoren

6.1 Het Lage Punt Systeem is van toepassing

6.2 ORC wordt gevaren onder Offshore Triple Number (OTN).

7. Prijzen

7.1 Per klasse zijn de volgende prijzen:

Deelnemers

2-3:            1 prijs  

4-7:            2 prijzen

8-12:           3 prijzen

13-18:         4 prijzen

19 en meer: 5 prijzen

7.2 Prijsuitreiking omstreeks 20:30 uur buiten het clubgebouw van W.V.H.

8. Afgelasting wordt officieel op de briefing kenbaar gemaakt, besloten wordt of er een alternatieve race op het Haringvliet wordt gezeild (zie hiervoor de wedstrijdbepalingen). De schepen die reeds in Stellendam zijn,
worden bij de sluis om 08.15 uur (ophaalbrug) geïnformeerd middels de briefing.

9. Iedere boot eigenaar dient vooraf een getekend inschrijfformulier in te leveren!! De bemanningslijst moet uiterlijk vrijdagavond om 21:00 per email zijn ingeleverd! (dit kan niet meer zaterdag worden overhandigd!!!)
Geen bemanningslijst is ook niet starten.

10. Radiocommunicatie

De wedstrijdleiding communiceert op VHF 74 over het verloop van de starttijden, startgroep, te vroege start etc. Vlaggen zijn en blijven bepalend.

10.
Deelname aan de Haringvlietwedstrijden, waaronder het varen, geschiedt geheel voor eigen rekening, verantwoording en risico. De Stichting Haringvlietwedstrijden en de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook aan schip, of aan opvarenden, of aan boord aanwezige goederen, of aan derden, welke direct of indirect in verband met deelname aan de Haringvlietwedstrijden zou kunnen ontstaan. Deelnemers vrijwaren de Stichting Haringvlietwedstrijden, de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies tegen aansprakelijkheid van derden.

11. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 500.000,--

Bijzonderheden:
In het Slijkgat wordt mogelijk gebaggerd. Houd rekening aan welke kant u dit schip kunt passeren. Kustwachtpost Ouddorp verstrekt hierover informatie, en anders kunt u het altijd vragen.
Indien zich er calamiteiten voordoen, altijd via kanaal 25 of 16. De organisatie heeft geen reddingsmiddelen. De kustwacht is op de hoogte van het evenement.
 
Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, u komt uit een buitengebied!


banner_watersportverbond