Lichtplatform Goeree Race

Lichtplatform Goeree Race

E-mail: goereerace@haringvlietwedstrijden.nl

Via het inschrijfformulier kunt u digitaal uw gegevens doorgeven. Om verzekering technische redenen is ook een getekend exemplaar voor aanvang van de wedstrijd noodzakelijk.

Beste zeilers,

 Als we vandaag naar het weer kijken, zal mening zeiler veilig in de haven blijven. Het is vandaag 5 augustus en de depressies volgen elkaar in een raptempo op.

Een goed moment om met de beambte van de Goereese Sluis te bellen. Het beperkte sluis regime blijft t/m september van kracht!

Dit houdt in dat er dit jaar niet op zee kan worden gezeild.

Het wordt dus Ronde om Tiengemeten op 2 september 2023.

Het startgebied is westelijk van de Heliushaven, het waarschuwingssein wordt om 10:30 uur verwacht.

Sluiting inschrijving op woensdag 30 augustus om 20:00 uur.

Er wordt gevaren onder SW handicap.

Na de wedstrijd kunt u wat eten in de kantine van WVH, laat even weten of u hiervan gebruik wilt maken?

Download hier de Aankondiging en Aanvullende informatie : 

Download hier vanaf 1 week voor de start de voorlopige deelnemerslijst 2023:

Download hier vanaf 1 week voor de start de startprocedure: 

Download hier vanaf 1 week voor de start de Banen van de Lichtplatform Goeree Race 2023:

Download hier vanaf 1 week voor de start de Wedstrijdbepalingen van de Lichtplatform Goeree Race 2023:

Download hier vanaf 1 week voor de start de Bemanningslijst van de Lichtplatform Goeree Race 2023:

 

1. Regels

1.1 De wedstrijd is onderworpen aan de regels zoals vastgelegd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2021-2024

1.2 Voor de wedstrijd moeten de schepen voldoen aan Offshore Special Regulations categorie 4. De veiligheid is opgeschroefd, en in de sluis worden een aantal schepen hierop gecontroleerd. Een lijst van minimale eisen staat in de wedstrijdbepalingen.

2. Inschrijvingen

2.1 De wedstrijd is uitgeschreven voor ORC en ongemeten schepen.

2.2 Inschrijving is mogelijk door het inschrijfformulier te downloaden van de website www.haringvlietwedstrijden.nl/inschrijven.htm

2.3 Bij de inschrijving dient u te overleggen een geldige kopie van de meetbrief, voor ongemeten schepen een SW clubcertificaat. Indien u deze niet bezit, download het specificatieblad van de site voor de bootgegevens en e-mail uw bootgegevens naar k.boon46@upcmail.nl

2.4 Het volledige inschrijfformulier moet uiterlijk 7 september in het bezit zijn van het wedstrijdsecretariaat. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Kees Boon, telefoon 0181-323732 (of 06-48762144),

2.5 Het inschrijfgeld bedraagt € 25,– .

3. Programma van wedstrijd:

3.1 Het waarschuwingssein op de wedstrijddag wordt voorlopig gegeven:

Groep ORC      11:00

Groep HVO 2   11:05

Groep HVO 1   11:10

3.2. Schutting gepland omstreeks 08:15 uur; schepen schutten in volgorde van startgroep. Als een startgroep door vertraging incompleet is, kan er later worden gestart. Schut niet te vroeg (voor 8.00 uur), anders wordt er geschut terwijl de rest ligt te wachten. In de sluis goed, GOED aanschuiven.

4. Wedstrijdbepalingen

4.1 De wedstrijdbepaling, banen en startprocedures en deelnemers staan hierboven op de website.

4.1 Er is briefing tussen 07:00-07:15 uur in het clubhuis WVH. Er is geen briefing meer in Stellendam

5. Banen

5.1 De boeien zijn bestaande betonningsboeien. Het vaargebied is het Slijkgat en de Noordzee tussen de SH en de Hinderboei en Platform Goeree Het startgebied bevindt zich nabij SG-2

6. Scoren

6.1 Het Lage Punt Systeem is van toepassing

6.2 ORC wordt gevaren onder Offshore Triple Number (OTN).

7. Prijzen

7.1 Per klasse zijn de volgende prijzen:

Deelnemers

2-3:            1 prijs

4-7:            2 prijzen

8-12:           3 prijzen

13-18:         4 prijzen

19 en meer: 5 prijzen

7.2 Prijsuitreiking omstreeks 20:30 uur in het clubgebouw van W.V.H.

8. Afgelasting wordt officieel op de briefing kenbaar gemaakt, besloten wordt of er een alternatieve race op het Haringvliet wordt gezeild (zie hiervoor de wedstrijdbepalingen).

9. Iedere boot eigenaar dient vooraf een getekend inschrijfformulier in te leveren!! De bemanningslijst moet uiterlijk vrijdagavond om 21:00 per email zijn ingeleverd! (dit kan niet meer zaterdag worden overhandigd!!!)
Geen bemanningslijst is ook niet starten.

10. Radiocommunicatie

De wedstrijdleiding communiceert op VHF 74 over het verloop van de starttijden, startgroep, te vroege start etc. Vlaggen zijn en blijven bepalend.

10.
Deelname aan de Haringvlietwedstrijden, waaronder het varen, geschiedt geheel voor eigen rekening, verantwoording en risico. De Stichting Haringvlietwedstrijden en de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies zijn niet aansprakelijk voor enige schade welke dan ook aan schip, of aan opvarenden, of aan boord aanwezige goederen, of aan derden, welke direct of indirect in verband met deelname aan de Haringvlietwedstrijden zou kunnen ontstaan. Deelnemers vrijwaren de Stichting Haringvlietwedstrijden, de organiserende verenigingen en hun wedstrijdcommissies tegen aansprakelijkheid van derden.

11. Verzekering

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 500.000,–

Bijzonderheden:
In het Slijkgat wordt mogelijk gebaggerd. Houd rekening aan welke kant u dit schip kunt passeren. Kustwachtpost Ouddorp verstrekt hierover informatie, en anders kunt u het altijd vragen.
Indien zich er calamiteiten voordoen, altijd via kanaal 25 of 16. De organisatie heeft geen reddingsmiddelen. De kustwacht is op de hoogte van het evenement.

Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen, u komt uit een buitengebied!